เจาะเศรษฐีตลาดหุ้นไทย!! รวยกระจุก รวยกระจาย

จากดราม่า “รวยกระจุก จนกระจาย” สะท้อนความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจไทย จาก Global Wealth Report 2018 ของ Credit Suisse ได้ออกมาเผยข้อมูลว่า ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของโลกด้านความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สิน โดยคนไทยที่รวยที่สุด 1% ถือครอง 66.9% ของทรัพย์สินทั้งประเทศ ใครจะรู้ว่า…จริงๆแล้วในตลาดหุ้นก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกัน แต่เราจะขอเรียกว่า “รวยกระจุก รวยกระจาย” น่าจะเหมาะสมกว่า โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 10% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกแบ่งเป็น บุคคล (5,251 คน) และนิติบุคคล (947 แห่ง) หากมองเฉพาะบุคคล ถ้ามีนักลงทุน 1,000 คน จะมีรายใหญ่อยู่ 3 คน ถึงแม้ว่ารายใหญ่จะหายากขนาดไหน แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนการถือครองหุ้นระหว่าง “รายใหญ่กับรายใหญ่” จะพบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 10% แรกจะถือครองทรัพย์สิน 93% ของมูลค่าทรัพย์สินที่รายใหญ่ทั้งหมดถืออยู่ นั่นก็คือ หากมีรายใหญ่ 100 คน… […]