รู้จัก “กันยงอีเลคทริก”

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเลคทริค ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิอีเลคทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (MEQ) ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนโยบายปันผลประมาณร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มานานกว่า 26 ปีแล้ว เริ่มต้นจากกลุ่มธุรกิจโพธิวรคุณ ได้มีการร่วมทุนกับบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จนตอนนี้มีสำนักงานและโรงงานขนาดประมาณ 13 ไร่ ตั้งอยู่ที่ จ. สมุทรปราการ และสำหรับผลประกอบการล่าสุดปี 2561 ดังนี้สินทรัพย์รวม 8,135.87 ลบ.หนี้สินรวม 1,760.56 ลบ.ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,375.30 ลบ.รายได้รวม 9,216.69 ลบ. กำไรสุทธิ 719.26 ลบ.กำไรต่อหุ้น 32.69 […]

เปรียบเทียบ P/E ทุก Sector ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2562) ทั้งนี้ P/E ย่อมาจาก “Price per Earning Ratio” แสดงสัดส่วนของราคาหุ้น กับ กำไรสุทธิประจำปีของหุ้นนั้น เรียกได้ว่าเป็นค่าทางสถิติที่ฮิตสุดๆ ในหมู่นักลงทุนเลยทีเดียว พูดง่ายๆพีอีใช้ดูว่า…ถ้าเกิดซื้อหุ้นนี้ แล้วถือกี่ปีถึงจะคืนทุน เช่น ซื้อหุ้น 10 บาท (Price) หุ้นตัวนี้สามารถทำกำไรได้ปีละบาท (Earning) ค่า P/E ก็จะเท่ากับ 10 แปลว่า ถือ 10 ปี ก็จะได้ทุนคืนครับ  ค่า P/E Ratio ยังสามารถบอกได้คร่าว ๆ ว่าหุ้นตัวนี้ถูกหรือแพง  ยิ่ง P/E มีค่าสูงเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มว่าหุ้นตัวนี้มีราคาแพงขึ้นเท่านั้น…เพราะราคายิ่งสูงจะทำให้ค่า P/E สูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือตลาดหุ้นในแต่ละประเทศก็มักจะมีค่า P/E ที่เหมาะสมของตนเอง ในส่วนนี้ขอแนะนำให้เพื่อนๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจ P/E อย่างถ่องแท้ครับ […]

สรุปที่มาของรายได้บริษัทก่อสร้าง ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (หุ้น STEC) ดำเนินธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภท ทั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย โดยหากศึกษาจากรายงานประจำปี ที่ทุกๆปีบริษัทจะมีสรุปผลดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ…ตรงนี้ทำให้เราเห็นที่มาของรายได้ที่บริษัทได้รับอย่างละเอียด…ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรายได้ทั้งหมด 21,190.58 ล้านบาท โดยรายได้จะแบ่งตามประเภทงานก่อสร้างต่างๆ นำโดย งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค, พลังงาน, อาคาร และสิ่งแวดล้อมตามลำดับ จะเห็นว่ามีรายได้จากงานก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภคมากที่สุด…นั่นคือ ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีโครงการก่อสร้างมากมาย เช่น รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, ทางยกระดับ, ทางด่วน, ถนน, สะพาน, เขื่อน รวมถึงงานทางทะเล ส่งผลให้ผลดำเนินงานล่าสุดปี 2561 รายได้ 28,000.91 ลบ. ส่วนกำไรสุทธิ 1,686.16 […]

เรียนรู้วินัยการออมและลงทุนจาก J.P. Livington

เพียง 7 ปี ที่ใช้เวลาทำงาน ควบคู่ไปกับการมีวินัยในการออมและลงทุน เธอก็มีเงินสำรองมากพอที่จะเกษียณ ในขณะที่อายุเพียง 28 ปี จากผู้เขียนบทความ The Money Habit ในนามปากกา J.P. Livington ได้เล่าถึงประสบการณ์และทัศนคติเรื่องการเงินของเธอตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งตอนเธออายุ 12 ปี ได้ดำเนินชีวิตเรื่องการออมตามหนังสือยอดนิยม “Rich Dad, Poor Dad” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยจุดประกายนิสัยและทัศนคติของเธอในเรื่องการออมและการลงทุน เธอจึงรู้ตัวว่า นอกจากเรียนจบมหาวิทยาลัยเร็วกว่าปกติ 1 ปี จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมายแล้ว ยังทำให้เธอได้เริ่มงานและสามารถสร้างรายได้ก่อนคนอื่นได้ด้วย นั่นคือหลังจากเรียนจบ เธอเริ่มเข้าสู่ชีวิตทำงานที่บริษัทลงทุนแห่งหนึ่ง โดยได้รับเงินตอบแทนราว $60,000 ต่อปี และเมื่อรวมกับเงินโบนัสประจำปีแล้ว ทำให้มีรายได้ $100,000 ต่อปี (ราว 3 ล้านบาท) ซึ่งในช่วงการทำงาน 7 ปี เธออดออมอย่างมีวินัย โดยตัดรายได้ 70% ออกมาเป็นเงินออมและลงทุน…และเธอบริหารและเก็บออมจนมีเงินก้อน $2.25ล้าน หรือประมาณ 71 ล้านบาทภายใน […]

เจาะเศรษฐีตลาดหุ้นไทย!! รวยกระจุก รวยกระจาย

จากดราม่า “รวยกระจุก จนกระจาย” สะท้อนความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจไทย จาก Global Wealth Report 2018 ของ Credit Suisse ได้ออกมาเผยข้อมูลว่า ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งของโลกด้านความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สิน โดยคนไทยที่รวยที่สุด 1% ถือครอง 66.9% ของทรัพย์สินทั้งประเทศ ใครจะรู้ว่า…จริงๆแล้วในตลาดหุ้นก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกัน แต่เราจะขอเรียกว่า “รวยกระจุก รวยกระจาย” น่าจะเหมาะสมกว่า โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึงผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 10% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกแบ่งเป็น บุคคล (5,251 คน) และนิติบุคคล (947 แห่ง) หากมองเฉพาะบุคคล ถ้ามีนักลงทุน 1,000 คน จะมีรายใหญ่อยู่ 3 คน ถึงแม้ว่ารายใหญ่จะหายากขนาดไหน แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนการถือครองหุ้นระหว่าง “รายใหญ่กับรายใหญ่” จะพบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 10% แรกจะถือครองทรัพย์สิน 93% ของมูลค่าทรัพย์สินที่รายใหญ่ทั้งหมดถืออยู่ นั่นก็คือ หากมีรายใหญ่ 100 คน… […]

พาเที่ยวห้าง ในมุมมองนักลงทุนหุ้น

หุ้น หมายถึง หน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด หากคุณ search หาความหมายของหุ้นใน search engine อาจจะยิ่งงงไปกันใหญ่ ลองมอง “หุ้น เป็น ธุรกิจ” สิครับ! คุณจะพบว่า ความจริงหุ้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละ ..เดี๋ยววันนี้เรดาร์แมนจะพาคุณเที่ยวห้าง มองดูธุรกิจที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ ด้วยการซื้อหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ครับ … … และถ้าเพื่อนๆเจอ product ไหนน่าสนใจหรืออยากลงทุน … ลองเอาชื่อสินค้านั้น หรือชื่อบริษัทมา search ในแอป StockRadars ได้นะครับ ‘Smart Search’ จะช่วยย่นเวลาในการลงทุนในหุ้นได้แน่นอนครับ^^ https://stockradars.co/getradars ..นี่ตัวอย่างฮะ..

TACO BELL ธุรกิจอาหารของ TTA

นาทีนี้คงไม่มีร้านอาหารไหน มาแรง++ต่อคิวนานเท่าร้าน “ทาโก้ เบลล์” (Taco Bell) ร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์จากสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งเปิดสาขาแรกในไทย  ซึ่งเจ้าของดีลนำเข้า chain QSR (Quick service restaurants) ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นบริษัทย่อยของหุ้น TTA นั่นเอง บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด เป็นบริษัทลูกในเครือของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งทางเรือยักษ์ใหญ่ของไทย ที่มี Market Cap. สูงเฉียด 1 หมื่นล้านบาท และนี่เป็นการขยายธุรกิจสายอาหารอีกแบรนด์ หลังจากปี 2560 ได้รับสิทธิ์ดูแลเฟรนไชส์ Pizza Hut มาแล้ว แวะชมร้านที่ https://m.facebook.com/tacobellth/แวะชิมที่ เมอร์คิวรี่ วิลล์ ชิดลม – Mercury Ville Chidlomแวะดูหุ้นที่ https://stockradars.co/search/stock/TTA #StockRadars#ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย#tacobell Reference https://www.marketingoops.com/news/biz-news/taco-bell-launch-first-branch-in-thailand/https://brandinside.asia/taco-bell-grand-opening-in-thailand/