มือใหม่หัดเล่นหุ้น

ความเห็นผู้ตรวจสอบบัญชี สิ่งสำคัญที่มือใหม่ต้องระวัง

เมื่อเราลงทุนในหุ้น ช่วงเวลาที่นักลงทุนมักจะตื่นเต้นกันคือช่วงงบออก โดยปกติสิ่งแรกที่เราจะดูคือ กำไร ว่ามีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร แต่จริงๆ แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี

ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีคืออะไร

เมื่อบริษัทจะประกาศงบการเงินออกให้นักลงทุนได้รับทราบ จะต้องมีการให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ ก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ให้มีการตกแต่งบัญชี โดยผู้ตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอกบริษัท ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลกำไรของหุ้นนั้นๆ

ความเห็นของผู้ตรวจสอบดูได้ที่ไหน

ปกติแล้วเวลาประกาศงบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์จะมีให้ดาวน์โหลดเอกสารงบการเงิน และในนั้นจะมีไฟล์ที่ชื่อ AUDITOR REPORT ซึ่งจะระบุว่าบริษัท(หุ้น)นั้นมีผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร

ดูความเห็นผู้ตรวจสอบบัญชีในแอพ StockRadars

นอกจากการไปดาวน์โหลดเอกสารจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีอีกวิธีนึงคือการเข้าไปดูความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีในแอพ StockRadars โดยเข้าไปที่หน้ารายละเอียดของหุ้นตัวนั้นแล้วเลือกแถบ Insight จะแสดงวงกลมสีต่างๆ

ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่พบเห็นบ่อยๆ

1. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

หมายความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่างบการเงินของบริษัทนั้นได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ถ้างบเจอแบบนี้ค่อนข้างปลอดภัย เชื่อถือได้ในระดับนึง สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อย่างสบายใจ
ในแอพ StockRadars จะแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นวงกลมสีเขียว

2. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกต

หมายความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ารายงานบางอย่างในงบการเงินอาจมีความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต เช่น อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จะเข้ามากระทบกับงบการเงินในอนาคต นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ใน AUDITOR REPORT ว่ามีเรื่องใดที่เป็นข้อสังเกตสำคัญของงบการเงินนั้น
ในแอพ StockRadars จะแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นวงกลมสีเหลือง

3. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีมีข้อสงสัยบางอย่างในงบที่อาจจะไม่ถูกต้อง เช่น บริษัทมีบริษัทย่อยแต่ส่งงบไม่ครบ ซึ่งถ้าเจอรายงานแบบนี้ควรระวัง เพราะอาจจะมีบางอย่างซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ
ในแอพ StockRadars จะแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นวงกลมสีแดง

4. ไม่แสดงความเห็น

หมายความว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีพบความผิดปกติบางอย่างในงบการเงินจนไม่สามารถระบุถึงความถูกต้องของงบการเงินได้ ซึ่งถ้าเจอความเห็นแบบนี้ นักลงทุนต้องระวังให้มากๆ และควรติดตามข่าวสารของหุ้นนั้นๆ อย่างใกล้ชิด
ในแอพ StockRadars จะแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นวงกลมสีดำ

ควรตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด

แม้ว่าเราจะมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทางบัญชีแล้วในระดับนึง แต่เราก็ควรจะตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยและติดตามข่าวสารจาก กลต. อย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้งบริษัทที่งบไม่ดีก็ตั้งใจแต่งงบจนหลุดรอดสายตาของผู้ตรวจสอบบัญชีไปได้ และทำให้บริษัทขาดทุนจนมีผลกระทบต่อราคา ดังที่ผ่านมาในอดีต

สำหรับเพื่อนที่อยากได้ความรู้เรื่องการลงทุนใหม่ๆ สามารถติดตาม Radars Man ได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/stockradars/
Line https://line.me/R/ti/p/@stockradars
Download StockRadars https://www.stockradars.co/getradars
สอนใช้ StockRadars https://stockradars.co/radars-school/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s